สมาชิกหมายเลข 6495791 http://chuniji11.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=20-07-2021&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=20-07-2021&group=1&gblog=22 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อคิดดี ๆ ของความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=20-07-2021&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=20-07-2021&group=1&gblog=22 Tue, 20 Jul 2021 12:22:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=17-07-2021&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=17-07-2021&group=1&gblog=21 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้อยคำจากภาพ...ส่งถึงใจ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=17-07-2021&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=17-07-2021&group=1&gblog=21 Sat, 17 Jul 2021 12:18:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=16-07-2021&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=16-07-2021&group=1&gblog=20 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อคิดดี ๆ ของความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=16-07-2021&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=16-07-2021&group=1&gblog=20 Fri, 16 Jul 2021 12:18:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=15-07-2021&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=15-07-2021&group=1&gblog=19 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[หลากหลายแบบบน... facebook ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=15-07-2021&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=15-07-2021&group=1&gblog=19 Thu, 15 Jul 2021 12:11:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=11-07-2021&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=11-07-2021&group=1&gblog=18 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อคิดดี ๆ ของความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=11-07-2021&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=11-07-2021&group=1&gblog=18 Sun, 11 Jul 2021 18:12:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=10-07-2021&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=10-07-2021&group=1&gblog=17 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[หลากหลายแบบบน... facebook ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=10-07-2021&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=10-07-2021&group=1&gblog=17 Sat, 10 Jul 2021 17:37:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=09-07-2021&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=09-07-2021&group=1&gblog=16 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อคิดดี ๆ ของความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=09-07-2021&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=09-07-2021&group=1&gblog=16 Fri, 09 Jul 2021 18:03:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=08-07-2021&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=08-07-2021&group=1&gblog=15 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้อยคำจากภาพ...ส่งถึงใจ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=08-07-2021&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=08-07-2021&group=1&gblog=15 Thu, 08 Jul 2021 18:08:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=02-07-2021&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=02-07-2021&group=1&gblog=14 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อคิดดี ๆ ของความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=02-07-2021&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=02-07-2021&group=1&gblog=14 Fri, 02 Jul 2021 12:32:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=30-06-2021&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=30-06-2021&group=1&gblog=13 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[มังคุดทำลายเซลล์มะเร็ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=30-06-2021&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=30-06-2021&group=1&gblog=13 Wed, 30 Jun 2021 17:51:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=28-06-2021&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=28-06-2021&group=1&gblog=12 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพสวย...ถ้อยคำสู่ใจ...๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=28-06-2021&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=28-06-2021&group=1&gblog=12 Mon, 28 Jun 2021 12:32:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=27-06-2021&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=27-06-2021&group=1&gblog=11 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยคดีๆ ของคำว่า...รัก...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=27-06-2021&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=27-06-2021&group=1&gblog=11 Sun, 27 Jun 2021 13:24:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=26-06-2021&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=26-06-2021&group=1&gblog=10 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมรักแม่ครับ...แต่...ผมทำได้แค่นี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=26-06-2021&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=26-06-2021&group=1&gblog=10 Sat, 26 Jun 2021 12:28:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=25-06-2021&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=25-06-2021&group=1&gblog=9 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[ความยุติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=25-06-2021&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=25-06-2021&group=1&gblog=9 Fri, 25 Jun 2021 13:24:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=24-06-2021&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=24-06-2021&group=1&gblog=8 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยคดีๆ ของคำว่ารัก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=24-06-2021&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=24-06-2021&group=1&gblog=8 Thu, 24 Jun 2021 12:53:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=22-06-2021&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=22-06-2021&group=1&gblog=7 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[จงให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่สองแต่อย่าให้ถึงสาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=22-06-2021&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=22-06-2021&group=1&gblog=7 Tue, 22 Jun 2021 18:02:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=21-06-2021&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=21-06-2021&group=1&gblog=6 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[ความดี...หนึ่งในหลายครั้ง...ที่เคยทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=21-06-2021&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=21-06-2021&group=1&gblog=6 Mon, 21 Jun 2021 12:02:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=20-06-2021&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=20-06-2021&group=1&gblog=5 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[ Good info. for your health. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=20-06-2021&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=20-06-2021&group=1&gblog=5 Sun, 20 Jun 2021 14:56:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=19-06-2021&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=19-06-2021&group=1&gblog=4 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยคดีๆ ของคำว่ารัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=19-06-2021&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=19-06-2021&group=1&gblog=4 Sat, 19 Jun 2021 19:04:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=18-06-2021&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=18-06-2021&group=1&gblog=3 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีดูใจก่อนเป็นแฟนใคร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=18-06-2021&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=18-06-2021&group=1&gblog=3 Fri, 18 Jun 2021 15:19:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=17-06-2021&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=17-06-2021&group=1&gblog=2 http://chuniji11.bloggang.com/rss <![CDATA[ATM]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=17-06-2021&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chuniji11&month=17-06-2021&group=1&gblog=2 Thu, 17 Jun 2021 18:14:18 +0700